Úskalí výpovědi nájmu pronajímatelem bez výpovědní doby

18.12.2017

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) rozlišuje vícero možností skončení nájmu bytu či domu. Výpovědní důvody, na jejichž základě může nájem vypovědět pronajímatel, jsou značně omezeny, a to v zásadě na situace upravené v ust. § 2288 (výpověď nájmu s tříměsíční výpovědní dobou) a ust. § 2291 (výpověď nájmu bez výpovědní doby).

Výpovědní doba bývá nejčastěji tři, někdy šest měsíců, avšak při ,,zvlášť závažném způsobu‘‘ porušení práv nájemcem může být výpověď bez výpovědní doby. Porušování povinností nájemcem je důvodem k výpovědi nájmu ze strany pronajímatele, a to v takovém případě, kdy lze chování považovat alespoň jako ,,hrubé''. V takové situaci je výpovědní doba tříměsíční. Jestliže však porušuje nájemce své povinnosti s vyšší intenzitou, a to ,,zvlášť závažným způsobem'' může pronajímatel přikročit k výpovědi bez výpovědní doby, avšak pouze za předpokladu, že nájemce vyzve, aby svého protiprávního jednání zanechal a odstranil způsobené následky (k tomu musí pronajímatel poskytnout nájemci dostatečně dlouhou lhůtu, kterou zákon nedefinuje, ale lze doporučit alespoň 14 dní). Více na www.epravo.cz