Politika kvality

Od roku 1996 jsme členy Asociace realitních kanceláří České republiky a jako řádní členové dodržujeme její principy a zásady. 

- Máme sjednané pojištění profesní odpovědnosti

- Všichni naši makléři se pravidelně účastní odborných školení a certifikačních kurzů.

- Právní služby zajišťujeme prostřednictvím renomované advokátní kaceláře

- Dodržujeme Etický kodex realitního makléře člena Asociace realitních kanceláří České republiky

Motto: Cokoliv, co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim

 

Etický kodex realitního makléře člena Asociace realitních kanceláří České republiky

1) Realitní makléř jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy, stanovami Asociace realitních kanceláří České republiky a platnými právními normami České republiky.

2) Realitní makléř svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.

3) Realitní makléř volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.

4) Realitní makléř nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.

5) Realitní makléř je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení. Povinnosti mlčenlivosti založené tímto etickým kodexem může realitního makléře zprostit orgán asociace pro účely řízení zahájeného před tímto orgánem dle stanov Asociace realitních kanceláří České republiky.

6) Realitní makléř spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní makléř realitního makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.

7) Realitní makléř nerealizuje obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny (osob blízkých), či vlastní firmy, pokud s touto skutečností klienta neseznámí.

8) Realitní makléř jedná vždy ve prospěch firmy, kterou reprezentuje.

9) Realitní makléř svým vystupováním vždy reprezentuje firmu, Asociaci realitních kanceláří České republiky, a tím i svoji osobnost.

10) Realitní makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.

ark pojitn0001

Ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů informujeme spotřebitele, že subjektem mimosoudního řešení sporů věcně příslušným pro námi nabízené, prodávané, poskytované nebo zprostředkované výrobky nebo služby je Česká obchodní inspekce, internetová adresa: www.coi.cz.