Náš tip

Daň z nemovitých věcí

Připomínáme, že dne 31.1. končí lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Tato povinnost se týká všech, kteří v roce 2016 nabyli do svého vlastnictví nemovitou věc ať už koupí nebo darem, anebo se změnily okolnosti rozhodné pro vyměření daně např. výměra pozemku. V roce 2017 musí podat daňové přiznání a zaplatit daň ten, kdo je vlastníkem nemovité věci k 1.1.2017. Prodávající, pokud prodal v průběhu loňského roku nemovitost a přestal být poplatníkem daně z nemovitých věcí, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně také ve lhůtě do 31.1.

Číst celý článek